Referanser

NBI Norge AS

Foreleser, sensor og klasseforstander - NBI Logistikkfagskolen:


  • Organisasjon og ledelse, foretaksstrategi og logistikkledelse

  • Fagbrevkurs: HMS

SentralDistribusjon AS

Lederutvikling for førstelinjeledere og mellomledere

Würth Norge AS

Ledelse i frontlinjen og Kaizen forbedringsteknikker

MultiPlus Solutions AS

Bygging av kvalitetssystem for IT-bedrift og forberedelse til sertifisering

A/S Den Norske Eterfabrikk

Utvidelse av kvalitetssystem


  • Prosedyrer GDP

  • Gjennomgang poduktspesifikasjoner

Sykehusapotekene HF

Leverandøraudit Swisslog Italia